Project R-7542

Titel

Process mining, de volgende generatie (Onderzoek)

Abstract

In het onderzoeksdomein 'process mining' leggen wetenschappers zich toe op het ontdekken van procesinzichten uit data die opgeslagen wordt in informatiesystemen. Met de toenemende groei van data en de ontwikkelingen in IT, wordt het ontdekken van procesgedrag steeds relevanter. Deze processen kunnen van alle aard zijn, wat zich vertaalt in een breed potentieel doelpubliek. Concreet zien we dat de mogelijkheden van deze nieuwe technieken nu reeds getoetst worden in verschillende bedrijfscontexten, ondanks het jonge bestaan van deze discipline (sinds begin jaren 2000). Echter, er is nog veel onderzoek nodig om het onderzoeksdomein verder te ontwikkelen en om een kwalitatieve vertaalslag naar de industrie te maken. Deze wetenschappelijke onderzoeksgroep legt zich concreet toe op de volgende onderzoeksuitdagingen: - de bruikbaarheid en verstaanbaarheid van process mining technieken voor niet-experten verbeteren - de representatievertekening binnen procesontdekkingsalgoritmes beter begrijpen en verkleinen - de kwaliteitsmaatstaven voor algoritmes verbeteren

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2021