Project R-8115

Titel

Talent boven vooroordelen (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het project 'Talent boven Vooroordelen' is bij te dragen aan het bestrijden van vooroordelen en discriminatie en aan het bevorderen van een focus op talent en een talentbenadering op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt specifiek gefocust op vooroordelen en discriminatie ten opzichte van personen met een arbeidshandicap en personen met een migratieachtergrond. Het project ontwikkelt een aantal innovatieve tools die als doel hebben mensen tot nieuwe inzichten over vooroordelen en discriminatie te laten komen, een gedragsverandering in de richting van een talentbenadering te stimuleren en een structurele inbedding van een talentbenadering in organisaties te ondersteunen. Het ontwikkelingsproces berust op het principe van co-creatie, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van de expertise van ervaringsdeskundigen en relevante stakeholders. De ontwikkeling van de tools wordt ondersteund door een kwalitatief onderzoek naar vooroordelen en discriminatie en naar de mechanismen die ervan aan de basis liggen.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2018