Project R-7695

Titel

Nonstandaard modellen voor stromingen in heterogene poreuze media (Onderzoek)

Abstract

De ondergrond is uiterst belangrijk voor de maatschappelijk: het is een van de grote energie- en waterbronnen, en levert de mogelijkheid voor energie en CO2 opslag voor korte of lange termijnen. Een optimale benutting van de ondergrond vereist inspanningen voor een goed begrip van verschillende processen die daarin plaatsvinden. Het onderzoek in dit project betreft de wiskundige modellering, numerieke simulatie en opschaling van twee - fasen stroming in de ondergrond. De nadruk ligt op niet-evenwichtsmodellen in heterogene systemen of in systemen met kloven, waarbij dynamische effecten opgenomen worden in de capillaire druk. De model concepten, methodologie en de simulatie-instrumenten die ontwikkeld worden in dit project, de matrix-kloof connectiviteit, opschaling en numerieke schema's, zijn rechtstreeks toepasbaar bij maatschappelijk relevantie processen: oliewinning, CO2-opslag in geologische reservoirs, of geothermische systemen.

Periode

01 maart 2017 - 30 juni 2021