Project R-8242

Titel

MARCONI: Multimediale en opgewAardeerde Radio Creatie: Online, iNteractief, Individueel. (Onderzoek)

Abstract

Radio shows omvatten tegenwoordig veel meer dan enkel lineaire broadcasts die consumeerbaar zijn via klassieke radio ontvangers. Radio productie draait in toenemende mate rond luisteraar engagement, wat aspecten omvat zoals luisteraar interactie en personalisatie. Een belangrijke observatie in deze context is het feit dat een typische radio consument steeds vaker geneigd is te interageren met radio stations via digitale platformen en sociale media zoals Facebook en Twitter. Helaas zijn de software instrumenten die radio producenten in staat zouden stellen om deze nieuwe soorten media en interactie mogelijkheden uit te buiten prematuur; bovendien zijn ze slecht afgestemd op hedendaagse radio productie processen. MARCONI ambieert de introductie van innovatie in het radio productie proces, om op deze manier radio ervaringen naar een hoger niveau te tillen en radio in staat te stellen zijn sterke positie in het Europese media landschap te vrijwaren. De ultieme doelstelling bestaat eruit volledig interactieve en gepersonaliseerde radio oplossingen te realiseren die enerzijds traditionele uitzendingen in de ether en anderzijds digitale en sociale media integreren met elkaar, om op deze manier te komen tot geconvergeerde radio ervaringen. Om deze doelstelling te bereiken, zal MARCONI inzetten op twee concrete actiepunten. Ten eerste zal het luisteraars in staat stellen om te interageren met live radio via hun geprefereerd communicatie kanaal op een wijze die rijker is dan vandaag mogelijk is. Op die manier zal de consument zich meer verbonden voelen met het radio merk, zelfs wanneer hij of zij de radio uitzending niet lineair aan het volgen is; bovendien schept deze aanpak de optie om luisteraars beter te bedienen in een individuele manier. Ten tweede zullen radio producenten een geïntegreerd beeld voorgeschoteld krijgen van luisteraar interacties en zullen ze ondersteund worden door diensten die luisteraar interactie deels kunnen automatiseren. Gecombineerd zullen innovaties rond beide actiepunten leiden tot verbeterd en verhoogd luisteraar engagement. Om de MARCONI visie te realiseren werd een multi-disciplinair consortium samengesteld. Meerdere consortium partners zullen zich richten op AI (Artificiële Intelligentie) om de verwerking van audiovisuele informatie, tekst en sociale media contributies afkomstig van luisteraars te (semi-)automatiseren. Het consortium omvat daarnaast een leverancier van radio redactie oplossingen; dankzij de praktijk ervaring van deze partner zullen MARCONI oplossingen naadloos inpasbaar zijn in operationele radio productie processen. Publieke radio organisaties (die elk meerdere populaire radio zenders omvatten) maken eveneens deel uit van het consortium en zullen instaan voor de organisatie van grootschalige piloot projecten met hun respectievelijke achterban (zowel luisteraars als radio makers). Tenslotte verzekert sterke participatie uit de industrie (in de vorm van KMOs en kleinschalige private radio stations) de valorisatie van het MARCONI markt potentieel.

Periode

01 september 2017 - 31 maart 2020