Project R-2153

Titel

Analyse van de onderliggende mechanismen van risicovol rijgedrag bij adolescenten en strategieën voor training door middel van rijsimulatie (Onderzoek)

Abstract

In dit onderzoeksvoorstel staat risicovol rijgedrag bij adolescenten (17-22 jaar) centraal, omdat deze groep van jonge onervaren bestuurders oververtegenwoordigd is zowel op vlak van falende vaardigheden als op vlak van overtredingen. Het doel van dit voorstel is de verklarende mechanismen achter het verhoogde risico op falende vaardigheden (project 1) en overtredingen (project 2) bij adolescenten te verkennen en om daarnaast trainingsmodules te ontwikkelen en te testen die kunnen bijdragen tot reductie en preventie van risicovol rijgedrag bij jonge onervaren bestuurders (project 3). Meer in detail zal de rol van neurocognitieve systeem van executief functioneren als onderliggend mechanisme voor risicovol rijgedrag onderzocht worden. Dit systeem is van centraal belang bij de regulatie van complex gedrag en behelst zowel het uitvoeren van gepast gedrag als het onderdrukken van ongepast gedrag. Het executieve systeem is nog niet volledig ontwikkeld tijdens de adolescentie en het daaruit volgende gebrek aan executieve controle zou kunnen leiden tot risicovol rijgedrag, zowel direct (i.e., falende vaardigheden) als indirect, wanneer het affectieve systeem geprikkeld wordt (i.e., overtredingen). Trainingsmodules gericht op executieve functies en resulterend in de verbetering van het regulerend vermogen zullen worden gecombineerd en vergeleken met trainingsmodules in de simulator. De rijsimulator staat centraal in elk van de voorgestelde projecten. Daarnaast maakt apparatuur voor de registratie van oogbewegingen en (psycho)fysiologische responsen, multidimensionele metingen van (rij)prestatie mogelijk.

Periode

01 januari 2010 - 31 december 2013