Project R-7620

Titel

Studieopdracht naar een kostenefficiënt systeem van renting in de thuiszorg. (Onderzoek)

Abstract

In 2007 werd het systeem van de verstrekking van manuele rolstoelen voor bewoners van een woonzorgcentrum (WZC) hervormd. Het vroegere verkoopsysteem werd namelijk vervangen door een zogenaamd rentingsysteem. In dit rentingsysteem kunnen bewoners van een WZC kosteloos een manuele rolstoel huren tegen een maandelijks huurforfait betaald door het RIZIV. Deze onderzoeksopdracht beoogt het analyseren van de kostenefficiëntie van de invoering van een dergelijk rentingsysteem voor rolstoelen in de thuiszorg.

Periode

09 januari 2017 - 31 maart 2017