Project R-7791

Titel

Studie naar de mogelijkheden en de optimalisatie van informatie-uitwisseling in het kader van omgevingshandhaving (Onderzoek)

Abstract

Data aangaande omgevingshandhaving, milieu en ruimtelijke ordening, zijn essentieel op het strategische niveau om onder meer risicoanalyses te kunnen uitvoeren. Daarnaast laten deze data het toe om overtredingen aan het licht te brengen. Tevens zijn deze data noodzakelijk om planmatig toezicht te faciliteren, multidisciplinair op te treden en om performantie te bekomen in het versnipperde handhavingslandschap. Bovendien is informatie noodzakelijk in het kader van het effectief en efficiënt optreden in dit handhavingslandschap, op het werkveld en in concrete dossiers.

Periode

16 februari 2017 - 15 november 2017