Project R-7704

Titel

Uitbouw structurele samenwerking met Indonesië (Onderwijs)

Abstract

De School voor Mobiliteitswetenschappen beoogt een samenwerking met de potentiële partneruniversiteit Trisakti in Indonesië. Trisakti is de oudste en grootste private universiteit in Jakarta, ze telt 40.000 studenten en geniet een goede reputatie. Een van hun focusdomeinen is transport en verkeersveiligheid. De onderwijsfocus van beide universiteit sluit goed bij elkaar aan. Trisakti bouwt haar internationale netwerk zeer snel uit, recent werden overeenkomsten afgesloten met Zwitserland, Duitsland, Nederland en Frankrijk. Bij deze overeenkomsten lag de focus op water- en luchttransport. Voor landtransport kan de School voor Mobiliteitswetenschappen de Europese partner worden. Doelstellingen van de samenwerking die met de partner werden besproken, zijn: - afsluiten van een MoU - verkennen van mogelijkheid gemeenschappelijk masterprogramma - instroom van masterstudenten in de Master of Transportation Sciences gesteund door beurzen ICP, LPDP, E+ - bijdrage aan ontwikkelingsrelevante content voor de Master of Transportation Sciences als gastdocenten in het ICP - aanbieden van stageplaatsen in Indonesië voor ICP studenten en studenten van de Master of Transportation Sciences - verkennen gemeenschappelijke projecten en sandwich PhD's - gesteund door financiering vanuit Trisakti, LPDP, E+ en andere toekomstige projectaanvragen

Periode

01 januari 2017 - 30 september 2018