Project R-8199

Titel

Porfyrinoïde materialen voor nabij-infrarood organische fotodetectoren

Abstract

De constante dreiging van terrorisme heeft ervoor gezorgd dat veiligheid en bewaking steeds belangrijker worden in ons dagelijks leven. Infrarood beeld sensoren kunnen onze beveiliging verbeteren door nachtvisie, thermische beeldvorming en chemische detectie toepassingen mogelijk te maken. Tot op heden wordt de zogenaamde hybride technologie gebruikt voor deze beeldsensoren, waarbij zowel de fotodetector (FD) als de elektronische uitlezing apart worden opgesteld en vervolgens op het pixelniveau worden verbonden. Uiteraard is dit een tijdrovend proces, wat resulteert in lage productiesnelheid en dus hoge kosten. Een monolithische benadering is daarom aantrekkelijker. Pogingen om deze technologie toe te passen op de meest geavanceerde anorganische low bandgap absorbers zijn echter niet erg succesvol vanwege compatibiliteitsproblemen. In dit opzicht zijn organische halfgeleiders veel aantrekkelijker. Aangezien de natuur zelf porfyrines heeft ontwikkeld als licht-chromophoren, is het logisch om FD-systemen te produceren op basis van soortgelijke moleculen. Bovendien maakt de veelzijdigheid van porfyrinoïde chemie het mogelijk om hun absorptie te verlengen naar het nabij infrarood (NIR). In dit project zal ik geavanceerde push-pull type porfyrinoïde materialen synthetizeren met zeer lage bandgaps met speciale nadruk op corroles, gecontracteerde porfyrinderivaten met een specifiek coördinatiegedrag en onderscheidende fotofysische eigenschappen door geoptimaliseerde synthetische sequenties en ik zal ze evalueren in NIR organische FD's, met het specifieke doel om devices concurrerend te maken met hun anorganische tegenhangers.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2019