Project R-8198

Titel

Mitochondriomics als kroniek van bloostelling aan luchtverontreininging tijdens de eerste levensfase en de effecten op cardiovasculaire en cognitieve functie bij kinderen (Onderzoek)

Abstract

Blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens de meest vatbare periode van het leven - de in utero periode - verhoogt het risico op laag geboortegewicht en de ontwikkeling van cardiovasculaire, respiratoire, en neurologische pathologieën in het latere leven. Mitochondriën zijn de biochemische energiecentrales van cellen en dysfunctie van deze gevoelige organellen is gelinkt aan tal van menselijke ziekten. Mitochondriën spelen een belangrijke rol in de cellulaire respons op omgevingsfactoren en kan derhalve een plausibele mechanistische link vormen - of optreden als biosensor - tussen blootstelling en gezondheidsuitkomst. Ik onderzoek of mitochondriën nieuwe biosensoren zijn die de effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging weerspiegelen door een nieuw onderzoeksgebied 'mitochondriomics' te introduceren. Verder onderzoek ik of deze mitochondriale veranderingen - gemeten bij de geboorte en tijdens een vervolgonderzoek - een link vormen tussen bloostelling aan luchtverontreiniging en cardiovasculaire of cognitieve uitkomsten op de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Dit project maakt deel uit van een grootschalig geboortecohort 'ENVIRONAGE'. ENVIRonmental influence ON early AGEing is een longitudinale studie waar pasgeborenen gerekruteerd worden en een vervolgonderzoek ondergaan op de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Door het ontrafelen van ziektemechanismen zal dit onderzoek leiden tot het promoten van gerichte preventieve gezondheidszorgstrategieën die bijdragen tot een gezondere leefomgeving voor zwangere moeders en hun kinderen.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2020