Project R-8248

Titel

Immunomodulerende eigenschappen van microgliagerichte extracellulaire vesikels, afgeleid van humane dentale pulpastamcellen, in het ischemisch herseninfarct (Onderzoek)

Abstract

Het herseninfarct is een levensbedreigende aandoening die veroorzaakt wordt door een gereduceerde bloedtoevoer naar de hersenen, wat leidt tot functionele uitval. Daarnaast is het de tweede meest voorkomende doodsoorzaak en blijven de overlevende patiënten achter met een permanente handicap. De momenteel beschikbare therapieën zijn onvoldoende in staat de uitkomst van het infarct te verbeteren en kunnen slechts toegediend worden net na het optreden van het herseninfarct waardoor de nood aan nieuwe therapeutische opties wordt benadrukt. Stamcelgebaseerde therapieën worden beschouwd als een hoopvolle aanpak om infarctgerelateerde schade te beperken en functioneel herstel te bevorderen. Humane dentale pulpastamcellen (hDPSCs) zijn een veelbelovende bron van cellen die in staat zijn endogeen herstel te stimuleren. Alsook werd aangetoond dat hDPSCs beloftevolle resultaten boekten in een knaagdiermodel van het herseninfarct. De paracriene factoren, waaronder extracellulaire vesikels (EVs), die worden uitgescheiden door de hDPSCs worden verantwoordelijk geacht voor deze positieve effecten. Deze studie heeft als hypothese dat hDPSCs genetisch gemanipuleerd kunnen worden om een specifiek ligand op het EV oppervlak tot expressie te brengen, gericht tegen een welbepaald doel. Wanneer deze hDPSC-EVs gericht worden tegen de acute ontstekingsreactie van de gastheer, een centraal proces in de infarctontwikkeling, kunnen deze EVs de weefselbeschadigende ontstekingsomgeving sturen naar een helingsbevorderende ontstekingsreactie waardoor de uitkomst van het infarct wordt verbeterd. De immunomodulerende eigenschappen van deze hDPSC-EVs worden in vitro geëvalueerd en sleutelmechanismen zullen worden geïdentificeerd. Daarnaast wordt hun lot in de doelwitcellen nagegaan. Tot slot zal het effect van deze gerichte hDPSC-EVs in een muisinfarctmodel worden bestudeerd met behulp van niet-invasieve beeldvormingstechnieken. Deze studie zal bijdragen tot inzicht in translationeel herseninfarctonderzoek en het therapeutisch potentieel van hDPSCs voor het infarctonderzoek

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2020