Project R-8194

Titel

Ontwerp en ontwikkeling van biodegradeerbare polymeer/ gouden nanostaafjes hybride nanodragers voor fotothermische kankertherapie: evaluatie met (niet-) lineaire optische methoden (Onderzoek)

Abstract

De interesse voor het aanwenden van nanodeeltjes (NP) in de geneeskunde kent een enorme stijging omwille van het enorme potentieel op diagnostisch en therapeutische vlak. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van nanomaterialen voor fotothermische therapie (PTT) voor aandoeningen zoals kanker. PTT is een techniek waarbij gelokaliseerde hyperthermie wordt geïnduceerd door het omzetten van lichtenergie in warmte om het zieke weefsel selectief vernietigen. Er is aangetoond dat deze methode veelbelovend is omwille van het minimaal invasief karakter en de verminderde complicaties in vergelijking met chemotherapie of chirurgie. Gouden nanostaafjes (GNRs) zijn al eerder gebruikt bij PTT. Voorliggende aanvraag betreft onderzoek naar een nieuwe manier van het aanleveren van GNRs aan biologische cellen door inkapseling van een ensemble van GNRs in eenzelfde NP dat gebaseerd is op een biologisch afbreekbaar polymeer. De werkzaamheid van PTT met deze nieuwe aanpak zal worden vergeleken met de equivalente dosis van individuele niet-ingekapseld GNRs. Het onderzoek beoogt een systematische analyse van cellulaire opname, dynamiek en intracellulaire lokalisatie van de betreffende biodegradeerbare NPs, met aandacht voor het effect van de corona (geadsorbeerde proteïnelaag). Daartoe zullen geavanceerde optische beeldvormende technieken worden ontwikkeld om de incoherente fluorescentie en het coherente tweede-harmonische signalen te combineren. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot een beter begrip van het ontwerp en gebruik van GNRs in het menselijk lichaam met het oog op PTT, en een basis vormen voor toekomstige in vivo toepassingen op gebieden zoals kankertherapie.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2019