Project R-8253

Titel

Foetaal microchimerisme en gezondheid bij de moeder: een moleculair epidemiologish onderzoek (Onderzoek)

Abstract

Epidemiologie bestudeert de patronen, oorzaken en effecten van gezondheid en ziekte in welbepaalde populaties. Een voordeel van epidemiologisch onderzoek is dat het kijkt naar mensen in hun 'natuurlijke' omgeving, en de verschillen in observaties tussen individuen tracht te verklaren. Wanneer vrouwen zwanger zijn, komen cellen van het ongeboren kind in de maternale bloedstroom terecht, dit noemen we foetaal microchimerisme. Deze foetale cellen kunnen voor tientallen jaren in het lichaam van de moeder aanwezig blijven. Er is echter een grote variatie in het aantal foetale cellen dat aangetroffen wordt in moeder. Mijn doelstelling is daarom om deze variabiliteit te bestuderen in het ENVIRONAGE geboortecohort. Dit cohort bestaat momenteel reeds uit 1200 moeder-kind paren en rekrutering loopt nog verder. Wanneer het kind 4 jaar wordt, doen we cardiovasculaire metingen bij zowel moeder als kind. Ik zal de verschillen in aantallen foetale cellen in de moeders bepalen, en bestudeer of deze foetale cellen gelinkt zijn aan maternale stress indiciatoren. Daarom zal ik stress zowel op het psychologisch niveau (door middel van vragenlijsten) als op het fysiologisch niveau (moleculaire merkers) bestuderen. Indien foetaal microchimerisme inderdaad geassocieerd is met lagere stress in de moeders, zou dit haar gezondheidsvoordeel kunnen opleveren op lange termijn, door te helpen in de preventie van leeftijds-gerelateerde aandoeningen zoals cardiovasculair lijden. Daarom bestudeer ik eveneens de attritie van foetaal microchimerisme over tijd, en zal ik bekijken of dit geassocieerd is met cardiovasculaire eigenschappen van de micro- en macrocirculatie.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2020