Project R-8266

Titel

Het inschatten van de validiteit en betrouwbaarheid van innovatieve keuzegebaseerde waarderingsmethodes (Onderzoek)

Abstract

Dit project is gericht op het inschatten van voorkeuren en de bereidheid tot betalen van goederen die geen marktprijs hebben of verhandeld worden in slecht functionerende markten. Voor dit soort inschatting worden steeds meer discrete keuze-experimenten gebruikt (DKEn). In DKEn worden respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête en gevraagd om herhaalde keuzes te maken tussen meerdere alternatieven die beschreven worden aan de hand van een aantal kenmerken. Vervolgens, kan met econometrische modellen de bijdrage aan het nut van elke kenmerk ingeschat worden. Deze informatie kan daarna vertaald worden in hoeveel mensen bereid zijn te betalen voor de kenmerken waaruit het goed is samengesteld als het volledig goed zelf. Echter, de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten van DKEn wordt omstreden. Dit project zal nagaan of 3 innovatieve keuze-gebaseerde economische waarderingsmethodes kunnen voldoen aan de verwachting van hogere validiteit en betrouwbaarheid van de alzo bekomen resultaten.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2020