Project R-8139

Titel

Diepte-analyse van het risicogedrag van motorrijders en maatregels om de verkeersveiligheid van motorrijders te verhogen. (Onderzoek)

Abstract

Zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden neemt de vraag naar het aantal verplaatsingen per motorfiets toe als gevolg van de voordelen die motorfietsen bieden. Met name in ontwikkelingslanden kent het aantal geregistreerde motorfietsen jaarlijks een sterke stijging. Als gevolg van de snelle ontwikkelingen in de wetenschap en technologie wordt de motor van deze voertuigen bovendien steeds performanter en goedkoper, zodat meer mensen kiezen voor dergelijke motorfietsen voor grote verplaatsingen. Als gevolg van de toename van het aantal motorfietsen neemt ook het aantal ernstige en zeer ernstige motorfiets-gerelateerde ongevallen toe en is de kans op een dodelijke afloop bij elk ongeval zeer hoog. Momenteel wordt er weinig onderzoek gedaan om ongevallen te voorkomen door een betere en hogere kwaliteit van de vervoersinfrastructuur of van motorfietsen. Er is vooral een gebrek aan onderzoek naar veiligheidsoplossingen gerelateerd aan vervoersinfrastructuur en motorfietsen die de overlevingskansen bij ongevallen verhogen of ervoor kunnen zorgen dat mensen ongedeerd blijven bij een ongeval. Om dit probleem op te lossen, stellen we in dit onderzoek een pakket van uitgebreide maatregelen voor ter verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders. Dit omvat zowel actieve als passieve oplossingen voor ontwikkelingslanden. De actieve oplossingen helpen bestuurders om ongevallen te voorkomen, de passieve oplossingen zorgen voor hogere overlevingskansen na een ongeval of zorgen ervoor dat mensen ongedeerd blijven bij een ongeval. Het onderzoek zal uitgevoerd worden op basis van de analyse van ongevalsgegevens en het risiconemend gedrag van motorrijders op kenmerkende kruispunten en snelwegen. Deze analyse geeft een duidelijk zicht op het type en de aard van botsingen, alsook kenmerken van de inzittenden en de oorzaak van de verwondingen. Bovendien zal er een diepte-interview gedaan worden over het gedrag van motorrijders om de meest risicovolle gedragingen die het vaakst uitgevoerd worden door bestuurders te identificeren.

Periode

01 augustus 2017 - 30 juni 2021