Project R-8136

Titel

Effect van spel gemedieerde en familie gecentreerde psychomotore/psychosociale stimulatie op het herstel van ernstige acuut ondervoede kinderen van 6-60 maanden oud in de Jimma zone of Ethiopië.

Abstract

Ernstige ondervoeding bij kinderen onder de 5 jaar blijft een sterk aandachtspunt in Ethiopië. Cijfers laten zien dat 47% van de kinderen te klein (chronische ondervoeding), 11% een te laag gewicht vertonen (acute ondervoeding- en 38% van de kinderen lijden aan de combinatie van zowel acute als chronische ondervoeding. Kinderen die de ondervoeding overleven vertonen een risico op ontwikkelingsproblematieken. Vandaar dat vroege interventieprogramma's belangrijk zijn om de opgelopen schade te minimaliseren of te herstellen. Het hoofddoel van de studie is na te gaan in hoeverre spel gemedieerde en familie gecentreerde psychomotore en psychosociale stimulatie het herstel van ernstig acuut ondervoedde kinderen tussen 6 en 60 maanden in de jimma zone van ZW Ethiopië kan bevorderen.

Periode

01 november 2017 - 31 december 2017