Project R-8133

Titel

Statistische methoden voor het schatten van infectieziektenparameters en individuele heterogeniteit gebruikmakend van multivariate serologische gegevens (Onderzoek)

Abstract

Het doctoraatsvoorstel heeft als doel de ontwikkeling en toepassing van statistische methoden voor het analyseren van multivariate serologische gegevens in de aanwezigheid van geobserveerde en niet-geobserveerde variabiliteit in het oplopen van infectieziekten. Deze methoden zullen worden gebruikt om belangrijke epidemiologische parameters te schatten zoals het basis reproductiegetal, de infectiedruk en de hoeveelheid niet-geobserveerde heterogeniteit. Meer specifiek, we richten ons op het ontwikkelen van schatters voor de kwantificatie van associatie tussen twee ziekten in het model voorgesteld door Rohani et al. (1998) en op een uitbreiding van het model om individuele variatie in het krijgen van deze ziekten toe te laten. Bovendien zullen we een uitbreiding van het 'bivariate correlated frailty' model voorstellen om toe te laten dat meer flexibele correlatiestructuren mogelijk zijn. Modellen voor trivariate serologische gegevens zullen worden ontwikkeld waarbij identificeerbaarheid en onvertekendheid in detail zullen worden bestudeerd. Ten slotte zullen we tevens kijken naar dubbel interval-gecensureerde gegevens met betrekking tot terugkerende infecties waarbij de afhankelijkheid van het infectie- en observatieproces zullen worden in rekening gebracht.

Periode

01 juli 2017 - 31 december 2021