Project R-8128

Titel

Essays over de Wisselwerking Tussen Economie en Cultuur (Onderzoek)

Abstract

We analyseren de impact van terrorisme op het vertrouwen van burgers in nationale instituties, gebruik makend van gegevens op microniveau van 26 Europese landen. Een groot aantal karakteristieken van het individu en betrokken land constant houdend, willen we onderzoeken in welke mate het niveau van vertrouwen in de overheid, politie, overheidsdiensten, parlement, rechtssysteem en militairen wordt aangetast als gevolg van dodelijke terroristische aanvallen. We gaan ook na in welke mate deze relatie verschilt naargelang het geslacht, de leeftijd, het opleidingsniveau en inkomensniveau van de betrokken individu.

Periode

01 juli 2017 - 01 juli 2018