Project R-8140

Titel

De statistische analyse van data over besmettelijke ziekten. (Onderzoek)

Abstract

Besmettelijke ziekten in het algemeen, HIV/AIDS en malaria in het bijzonder zijn belangrijke problemen voor de volksgezondheid van Afrika. Dus dit project zal zich richten op het ontwikkelen van een data-analyse workflow om analyseren van complexe datasets die voortkomen uit HIV/malaria studies en kennis uit hen te halen. Het promotie-onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gericht op de analyse van een longitudinale observationele klinische databank voor patiënten die HIV zorg in Ethiopië. In het tweede deel van het doctoraat zal een state-of-the-art statistische kader voor het analyseren van longitudinale (waarnemings en experimenteel) niet -Gaussiaanse data die door entomologie malaria studies onderzoeken en we zullen het gebruik van Bayesiaanse variabelenselectie onderzoeken (BVS) modelkader voor het schatten, gevolgtrekking en het model selectie, terwijl de aanpassing voor model onderzekerheid.

Periode

01 september 2017 - 21 september 2017