Project R-8131

Titel

Overheidsopdrachten voor defensie en veiligheid in de context van een versterkte geïntegreerde samenwerking binnen de EU en de NAVO.

Abstract

Het doctoraat beoogt ten eerste inzicht te geven in hoe het juridische kader inzake overheidsopdrachten in de sector defensie en veiligheid op het EU-niveau is vormgegeven en geëvolueerd. Daarbij zal worden gekeken naar de juridische rationale en de onderliggende verbanden tussen de institutionele en politieke mechanismen op het Europese niveau. Ten tweede zal hierop voortbouwend onderzoek worden gedaan naar toekomstige juridische instrumenten en oplossingen gegeven de huidige politieke en strategische situatie, evenals de toekomstige ontwikkelingen. In het eerste onderdeel van het onderzoek zal aandacht worden besteed aan een aantal fundamentele concepten (o.m. context van overheidsaanbestedingen, onderliggende juridische conceptuele raamwerk inbegrepen het multidisciplinaire concept 'defensie en veiligheid', juridische instrumenten voor de implementatie van het EU Gemeenschappelijke Buitenland- en Veiligheidsbeleid/Gemeenschappelijke Veiligheidspolitiek en Defensiebeleid, NAVO Defensie- en Veiligheidsstrategieën en de invloed op het nationale beleid, enz.). Het belangrijkste deel van het project zal vervolgens gaan over de specifieke karakteristieken van overheidsopdrachten in de sector defensie en veiligheid en de correlaties en dynamiek die er bestaat tussen de EU en NAVO mechanismen. Er zal ook aandacht zijn voor rechtsvergelijking (o.m. Frankrijk, Roemenië en België). Bijkomend zal een theoretische en praktische analyse worden gedaan van defensieprojecten gefinancierd door de EU. Het laatste deel van het project focust op de evoluties. Het zal onder meer aanbevelingen doen over hoe het kader kan verbeterd worden (verdere harmonisering of meer ruimte voor de lidstaten enz.)

Periode

01 juli 2017 - 31 december 2022