Project R-8026

Titel

Duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten: toepasbaarheid en impact op het bouwproces voor de Tanzaniaanse bouwindustrie. (Onderzoek)

Abstract

In de Tanzaniaanse bouwindustrie wordt momenteel bij het ontwerp en de bouw van nieuwe residentiële en niet-residentiële complexen weinig tot geen aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit is grotendeels te wijten aan de te beperkte (technologische) knowhow in dit domein. Wereldwijd trachten de Green Building Councils de bouwsector hiervoor te sensibiliseren door het voorzien en verspreiden van informatie over duurzame gebouwen, zodat het voor bouwpromotoren, gebouweigenaars, architecten, bouwproducenten, kopers en investeerders eenvoudiger wordt om de aspecten van duurzaam bouwen te integreren. Het bouwproces (vanaf ontwerp over constructie en oplevering tot en met gebruik) van duurzame gebouwen is verschillend van dat van traditionele gebouwen, vanwege 1) de vereiste intense interdisciplinaire samenwerking tijdens ontwerp-, planning- tot en met post-constructiefase, 2) de complexiteit van de rekenmodellen en bijhorende analyses en 3) de noodzaak van een goede materiaal- en systeemkeuze. In ontwikkelingslanden, zoals Tanzania kan het gebruik van duurzaamheidsbeoordelingsinstrumenten grote voordelen geven, maar het beoordelingsmechanisme staat nog niet op punt voor deze context en is nog absoluut niet geïntegreerd in de bouwpraktijk. Dit doctoraat wil onderzoeken welke duurzaamheidsbeoordelingsmethoden het meest geschikt zijn voor de Tanzaniaanse bouwcontext en hoe ze in het hele ontwerp- en bouwproces kunnen geïntegreerd worden.

Periode

23 mei 2017 - 31 maart 2024