Project R-8152

Titel

Wat is verantwoord antibioticagebruik? Een onderzoek naar een wereldwijde definitie, bijbehorende maten, barrières en ethische afwegingen.

Abstract

Het doel van dit promotietraject is het definiëren en meten van 'verantwoord gebruik' voor zowel bestaande als toekomstige antibiotica vanuit het perspectief van verschillende belanghebbenden en (zorg)omgevingen wereldwijd. Door wetenschappelijk bewijs (systematic review) te combineren met deskundigenadvies (RAND-modified DELPHI procedure) wordt er consensus bereikt over een definitie en kwaliteitsindicatoren van verantwoord antibioticagebruik. De consensusprocedure zal rekening houden met verschillende prioriteiten van belanghebbende (van patiënten tot ontwikkelaars van nieuwe antibiotica) en setting (hoog en laag inkomen). Uiteindelijk zullen de resultaten worden gebundeld in een conceptueel kader voor verantwoord antibioticagebruik voor bestaande en toekomstige middelen, voor zowel landen met hoog als laag inkomen. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillende stelsels van gezondheidszorg. Daarnaast, zullen bevorderende en belemmerende factoren van verantwoord antibioticagebruik onderzocht worden vanuit zowel het perspectief van de patiënten, als van de ontwikkelaars van antibiotica, regulerende instanties en ethici door middel van individuele interviews en focusgroepen. In een volgende stap zullen klinische casussen gebruikt worden om het conceptuele kader te illustreren. Ook zullen ethische afwegingen bijbehorend tot verantwoord gebruikt worden onderzocht. Tenslotte zal het conceptueel kader voor verantwoord antibioticagebruik leiden tot nieuwe beleidsmaatregelen die verantwoord gebruik garanderen en daarmee mogelijk de toename van antibioticaresistentie tegengaan. Bovendien zal het conceptueel kader voor verantwoord antibioticagebruik een eerste bouwsteen zijn voor elk economisch model dat een balans probeert te creëren tussen prikkels om nieuwe antibiotica te ontwikkelen en hun verantwoord gebruikt op de lange termijn.

Periode

01 augustus 2017 - 31 juli 2018