Project R-8165

Titel

Een patch-clamp fluorometrie platform om de structuur functie relatie van glycine receptoren te ontrafelen.

Abstract

De glycinereceptor (GlyR) is een proteïne betrokken in neuron communicatie. Het is aanwezig in de membraan van neuroncellen van de ruggengraat en de hersenen. Bij binding van glycine transporteert de GlyR chloride ionen, hierdoor wordt de activiteit van de zenuwcel nauwkeurig bijgestuurd. De alfa 3 klasse GlyR is een veelbelovend doelwit voor de behandeling van pijn, maar meer fundamentele inzichten in de structuur en functie van de receptoren zijn vereist. Vermits de receptor vijf subeenheden bevat, zullen verschillende combinaties van subeenheden leiden tot receptoren met verschillende eigenschappen. Om het samen voorkomen van verschillende GlyR subeenheden en het effect op receptor structuur en activiteit te onderzoeken is er nood aan nieuwe analysemethoden. In dit project zal ik de GlyR onderzoeken met lichtmicroscopie en elektrofysiologie. Lichtmicroscopie laat toe de receptoren te "zien", i.e. hun verspreiding in de cel, hun samentelling en structuur. Elektrofysiologie laat toe ionenstromen door afzonderlijke kanalen te detecteren en zo hun functionaliteit of activiteit te onderzoeken. Door beide methoden te combineren op één platform kan al deze data verkregen worden op een "single channel" niveau. Dit is cruciaal om de receptor structuur direct te koppelen met zijn functie. Bovendien zijn de verschillende methodologische ontwikkelingen die ik voorstel in dit project breed toepasbaar in de levenswetenschappen

Periode

01 oktober 2017 - 31 maart 2019