Project R-8155

Titel

Ontwikkeling van nanodeeltjes voor simultane tumor-beeldvorming en therapie (Onderzoek)

Abstract

Theranostische agentia (d.w.z. therapeutisch zowel als diagnostisch) op basis van nanodeeltjes bezitten een enorm potentieel om kanker te behandelen. Fotodynamische therapie (PDT) is dan weer een veelbelovende techniek met geringe impact en verminderde complicaties in vergelijking met chemotherapie of operatieve ingrepen. PDT maakt gebruik van een fotosensitizer (PS), die bij bestraling aangeslagen wordt en reactieve zuurstofdeeltjes genereert die de kankercellen beschadigen. De meeste fotosensitizers zijn gevoelig voor UV of zichtbaar licht, hetgeen hun toepasbaarheid beperkt wegens de geringe penetratie in weefsels. In dit project worden duale organische fotosensitizers ontwikkeld voor image-guided therapie, met integratie van de voordelen van zowel beeldvorming op basis van fluorescentie als PDT en bovendien actief in het nabij-infrarood voor een diepere weefselpenetratie. De hydrofobe PS wordt geëncapsuleerd in biodegradeerbare polymere nanodeeltjes. Deze inkapping zorgt voor een betere verspreiding in waterig midden, een langere halfwaardetijd voor circulatie en verhoogde biodistributie, resulterend in verbeterde farmacokinetische eigenschappen. De intracellulaire karakteristieken van de nanodeeltjes worden onderzocht met geavanceerde optische beeldvormingstechnieken en hun toepassing in image-guided PDT wordt gevalideerd. De verworven fundamentele inzichten zullen dienen als basis voor verdere studies waarbij deze deeltjes onderzocht worden in klinische protocols.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021