Project R-8168

Titel

Biomonitoring van de stedelijke habitatkwaliteit door middel van Chlorofylfluorescentie." (Onderzoek)

Abstract

Een belangrijk deel van de menselijke populatie in Europa leeft in stedelijke gebieden waar de luchtkwaliteitsnormen overschreden worden. Conventionele meetstations verschaffen enkel informatie over de luchtkwaliteit op grote schaal. De laatste jaren is er een groeiende interesse voor het monitoren en modelleren van de luchtkwaliteit met een hoge spatiale resolutie. Een van de mogelijkheden om dat te doen is door middel van biomonitoring van stedelijke vegetatie. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat chlorofylconcentratie en vooral chlorofylfluorescentie gevoelige stressindicatoren zijn en een groot potentieel hebben voor biomonitoring. Het onderzoek spitst zich toe op deze twee parameters. Chlorofylfluorescentie is licht door planten terug uitgezonden naar de atmosfeer. De strategie om fluorescentie te biomonitoren is gebaseerd op het feit dat planten onder stress meer licht terug zullen uitstralen omdat het geabsorbeerde licht minder efficiënt omgezet wordt in suikers. Planten kunnen dus dienst doen als kleine meetstations en de wijdverspreide conventionele meetstations vervangen om de verspreiding van de luchtvervuiling met een hogere spatiale resolutie in kaart te brengen. Fluorescentie heeft ook als voordeel een niet-destructieve methode te zijn en laat toe vanop afstand te meten (remote sensing). Natuurlijke variatie in bijvoorbeeld de chlorofylconcentratie, bladdikte (structuur), waterinhoud van het blad, omgevingscondities beïnvloedt echter het gemeten fluorescentiesignaal en maakt de interpretatie ervan allerminst eenvoudig.

Periode

01 januari 2018 - 28 februari 2019