Project R-1399

Titel

Methodologie voor het beschrijven van de toegankelijkheid van transport in Europe (MEDIATE) (Onderzoek)

Abstract

Het globale doel van MEDIATE is een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veelomvattend stedelijk transportsysteem met een betere toegang voor alle burgers en een toename van het aantal personen dat gebruik maakt van het openbaar vervoer. Het projectdoel van MEDIATE is bekomen van een gemeenschappelijke Europese methodologie om de toegang tot transport te meten. De ontwikkeling van een methdologie om toegankelijkheid te meten is een proces. De eerste stap is het formuleren van een kennisbasis, door intiatieven en methodologische benaderingen voor het meten van de toegankelijkheid van openbaar vervoer opnieuw te bestuderen. Veel initiatieven bestaan op nationale niveaus en de uitdaging ligt in het verzamelen van de informatie en het identificeren van gemeenschappelijke indicatoren die gebruikt kunnen worden als een basis voor een gemeenschappelijke set van standaardindicatoren op Europees niveau. Voorbeelden van goede praktijken zullen verzameld worden samen met data die deze indicatoren ondersteunen. De indicatoren en de voorbeelden van goede praktijken vormen de input voor de ontwikkeling van een zelfevaluatie instrument. Dit zelfevaluatie instrument zal waardevolle informatie leveren over mogelijke lacunes en zal een indicatie verschaffen van de werkelijke kwaliteit van de toegankelijkheid.

Periode

01 december 2008 - 30 november 2010