Project R-7967

Titel

Reconstrueren van de aquacultuur van Nijltilapia in Afrika: parasieten, next-generation-sequencing en museumcollecties. (Onderzoek)

Abstract

Nijltilapia is één van de belangrijkste vissoorten voor aquacultuur in Afrika. Daarom ook is deze soort in veel landen, vaak ver buiten zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied, ingevoerd. De keerzijde van de medaille is echter dat per toeval geïntroduceerde Nijltilapia een bedreiging kan vormen voor de endemische visfauna, deels omdat ze parasieten dragen die vreemd zijn voor het introductiegebied. Het is inderdaad zo dat de invoer van invasieve soorten beschouwd wordt als de tweede belangrijkste oorzaak van de bedreiging en het uitsterven van soorten wereldwijd. De historische introductie van Nijltilapia in Afrikaanse landen is slecht gedocumenteerd, en de impact op de endemische visfauna als gevolg van de introductie van vreemde parasieten is zeer weinig onderzocht. In dit project proberen we de historische introductie van Nijltilapia in drie Afrikaans regio's te ontrafelen: de (vroegere) provincie Katanga (Democratische Republiek Congo), het stroomgebied van de Sanaga (Kameroen) en het stroomgebied van de midden-Zambezi (Zimbabwe). Hierbij wordt gebruikt gemaakt van genetische analyses op de vissen en op de exoparasitaire platwormen (Monogenea) die ze die ze dragen. In een twee deel van het project zullen we nagaan of de introductie van Nijltilapia geleid heeft tot de introductie van nieuwe, vreemde parasieten (Monogenea), en of deze parasieten erin geslaagd zijn om over te over te gaan van de originele gastheer (Nijltilapia) naar nieuwe, endemische gastheren. Met een vergelijkende analyse tussen de verschillende geografische locaties, waarbij verschillende biotische en abiotische factoren in rekening worden gebracht, zullen we tenslotte proberen na te gaan welke factoren aan de basis liggen van succesvolle soortsintroducties en gastheerwissels.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021