Project R-7966

Titel

De machtsdynamieken bij het managen van etnische diversiteit: Een studie naar het ontstaan en de effecten van diversiteitsmanagementpraktijken (Onderzoek)

Abstract

Om de groeiende etnische diversiteit in hun personeelsbestand te managen, implementeren organisaties in Europa steeds vaker diversiteitsmanagement (DM) praktijken. Ondertussen blijft het echter onduidelijk hoe etnische diversiteit het best kan gemanaged worden. Dit probleem kan gelinkt worden aan het feit dat de wetenschappelijke literatuur rond DM vooral organisaties in de V.S. heeft bestudeerd, en daarbij gefocust heeft op een beperkt aantal formele DM praktijken en op de invloed van antidiscriminatiewetgeving op DM. Het doel van dit project is om, gebruikmakend van resource dependence theory en institutional theory, drie bijdragen te leveren aan de wetenschappelijke literatuur rond DM. Ten eerste onderzoekt het de bundels DM praktijken die organisaties implementeren om met DM uitdagingen in België om te gaan, de synergiën en interacties tussen DM praktijken die samen geïmplementeerd worden, en de relatie tussen deze praktijken en de bredere organisatiestructuren en maatschappelijke context waarin ze ingebed zijn. Ten tweede onderzoekt het de manier waarop het ontstaan van bundels DM praktijken beïnvloed wordt door de machtsrelaties tussen het management en het (etnisch divers) personeel, en de resourceafhankelijkheden en institutionele druk die aan deze relaties vorm geven. Ten derde onderzoekt het de effecten van bundels DM praktijken op de loopbaankansen en inclusie van werknemers met een migratieachtergrond. Dit project maakt gebruik van een casestudiemethode waarin vier bedrijven in België bestudeerd worden.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021