Project R-7965

Titel

Het auditing proces en data analyse combineren: een integrale aanpak (Onderzoek)

Abstract

Een bedrijfsrevisor, die de accuraatheid van financiële gegevens van een bedrijf verifieert voor belanghebbenden, verwerkt veel informatie. Voorheen was deze informatie eerder beperkt in volume en voornamelijk beschikbaar op papier. Dit was de setting waarin standaarden rond auditing zijn ontworpen. In het digitale tijdperk van nu echter, is deze informatie hoofdzakelijk digitaal aanwezig en veel groter in volume, waardoor data analyse-technieken gebruikt zouden kunnen worden in de context van auditing. De mogelijke voordelen hiervan zijn al besproken in enkele denkstukken, maar er blijven nog veel concrete onderzoeksvragen open. Dit project ambieert om eerst een overzicht te geven van alle verschillende auditfases die voordeel kunnen halen uit het gebruik van data analyse, samen met de concrete technieken die hiervoor kunnen dienen. In de vervolgfases wordt nagegaan hoe process mining kan bijdragen in de fase van anomalie identificatie en het behandelen van uitzonderingen. De doelstelling is om de volledige populatietesting binnen auditing, die technisch mogelijk is, maar momenteel niet ingebed is in de standaarden en in de praktijk, realiseerbaar te maken.

Periode

01 oktober 2017 - 31 augustus 2023