Project R-8213

Titel

B-cel autoreactiviteit in ruggenmergschade veroorzaakt door het BAFF/APRIL system (Onderzoek)

Abstract

Steeds meer bewijs is beschikbaar voor de activatie van B-cellen bij ruggenmergschade en hun bijdrage bij de daarop volgende degeneratieve schade aan het centraal zenuwstelsel door de productie van schadelijke auto-antistoffen. Het is nog niet geweten hoe die respons van antistoffen gereguleerd wordt, alhoewel preliminaire resultaten de betrokkenheid aantonen van de cytokines B cell activating factor (BAFF) en a proliferation-inducing ligand (APRIL). Het doel van dit project is om de prevalentie van auto-reactiviteit in patiënten met ruggenmergschade te identificeren en te bepalen in welke mate het BAFF/APRIL systeem geactiveerd is in deze patiënten en hoe het correleert met de aanmaak van auto-antistoffen. Hoe het BAFF/APRIL systeem bijdraagt aan de productie van antistoffen en B-cel functies in patiënten met ruggenmergschade wordt bestudeerd middels een in vitro systeem. Ten slotte wordt onderzocht of het BAFF/APRIL systeem auto-reactiviteit versterkt en of inhibitie van het systeem therapeutisch potentieel heeft in een muismodel voor ruggenmergschade.

Periode

01 september 2017 - 31 augustus 2020