Project R-8838

Titel

EcoCities: Groenwanden en -daken als bron voor ecosysteemdiensten in onze toekomstige steden. (Onderzoek)

Abstract

Groendaken en -wanden worden vaak beschouwd als belangrijke bronnen van ecosysteemdiensten; ze dragen bij aan een gezonde, biodiverse omgeving. Toch blijkt een optimale implementatie van deze groene infrastructuren de dag van vandaag nog verhinderd te worden door het gebrek aan studies waarin de geleverde ecosysteemdiensten van de verschillende types groene infrastructuren op een geïntegreerde manier en diepgaand onderzocht worden en vergeleken worden met elkaar. EcoCities zal dergelijke geïntegreerde en vergelijkende analyse uitvoeren op verschillende types van groenwanden en groendaken. In essentie behelst het onderzoek (1) een diepgaande bepaling van de bijdrage van verschillende types groendaken en groenwanden aan de belangrijkste ecosysteemdiensten in een urbane context en (2) een geïntegreerde valuatie van de geleverde ecosysteemdiensten. De te beschouwen urbane ecosysteemdiensten zijn: biodiversiteit, lucht- en waterzuivering, nutriëntenrecyclering, C-sekwestratie en regulatie van klimaatextremen (water en hitte). Gezien de belangrijke rol van zowel bovengrondse als ondergrondse biodiversiteit bij het aanleveren van ecosysteemdiensten, zal een correcte schatting van deze biodiversiteit en de specifieke rol die het speelt bij de verschillende ecosysteemdiensten de rode draad vormen doorheen het hele project. Ook van essentieel belang is de economische valuatie van elk type groensysteem, waarbij alle kosten en voordelen van de aangeleverde ecosysteemdiensten zullen worden berekend, rekening houdend met de schaal van toepassing. EcoCities streeft naar het ontwikkelen van een cataloog en een scenario analyse tool met online visualisatie, die kunnen gebruikt worden om de publieke (ecosysteemdiensten) en private kosten/baten te bepalen voor een breed gamma aan groendaken en groenwanden. Deze cataloog en de scenario analyse tool met online visualisatie kunnen aangewend worden voor toepassingen in beleid, groendak/wand industrie, onderwijs en disseminatie. Dit zal vervolgens bijdragen aan de ultieme valorisatiedoelstelling van EcoCities, meer bepaald "gezondere" steden dankzij een significante stijging in optimaal ingerichte groendaken en wanden, dit zowel voor reeds bestaande gebouwen als voor nieuwbouw

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2021