Project R-1914

Titel

Evaluatie van de effectiviteit van snelheidscamera's op vlak van verkeersveiligheid. (Onderzoek)

Abstract

Centraal in het uit te voeren onderzoek staat het beantwoorden van de vraag of de camera's een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid. Er is sprake van twee te onderzoeken effecten: enerzijds is er het effect van het aantal ongevallen, anderzijds het effect op de rijsnelheid. Het effect op het aantal ongevallen kan als het beoogde effect op langere termijn beschouwd worden. Dit effect is echter indirect aangezien de plaatsing van een onbemande camera als dusdanig geen direct effect heeft op het aantal of de ernst van ongevallen kan hebben. Het effect op het aantal ongevallen verloopt immers via een tussenliggende variabele, namelijk de snelheid, aangezien een verhoogd toezicht via onbemande camera's in eerste instantie een potentieel effect heeft op het snelheidsgedrag. De evaluatie zal dus zowel gebeuren op het vlak van de effecten op de snelheid als het aantal ongevallen.

Periode

01 juni 2009 - 30 juni 2014