Project R-7994

Titel

NANO fase II

Abstract

Het Methusalem-project NANO wil de eigenschappen van nanomaterialen verder doorgronden en het liefst ook voorspellen. Binnen NANO spelen theoretisch onderzoek en experimenten daarom voortdurend in op elkaar. De Methusalem-financiering laat toe om de grenzen van dit onderzoek nog te verleggen. Het is de bedoeling om clusters van atomen ├ die momenteel in tweedimensionele beelden bestudeerd worden ├ te gaan vatten in driedimensionele beelden. Daarnaast wil NANO onder andere ook de interactie bestuderen tussen nanomaterialen en het menselijk lichaam. Alle materie, dood of levend, is opgebouwd uit atomen. De eigenschappen van een materiaal (bros of buigzaam, isolator of geleider, magnetisch of niet, ╝) worden niet alleen bepaald door de stapeling van de atomen, maar ook door eventuele fouten in die stapeling. De stapeling van die atomen kunnen we op dit moment niet alleen waarnemen, maar zelfs wijzigen. Atomen hebben dimensies van ongeveer een tiende van een nanometer. Vandaar dat nanowetenschap eigenlijk ┐spelen met atomen└ is. Op dit moment beïnvloedt nanowetenschap al een belangrijk deel van ons dagelijks leven. Onze computers en mobiele telefoons worden als maar krachtiger en de componenten worden als maar kleiner. De micro-elektronica van vandaag is eigenlijk een ┐nano└elektronica geworden. Maar ook zonnebrandcrèmes bevatten nanodeeltjes die ons beschermen tegen overdreven UV straling en tennisraketten worden sterker en tegelijk flexibeler door de toevoeging van sterke en soepele koolstofnanobuisjes. Binnen het NANO excellentiecentrum focussen we op het begrijpen van deze nanomaterialen en indien mogelijk het voorspellen van hun eigenschappen. Daarom is dit onderzoek een wisselwerking van experiment en theorie. Via de Methusalem financiering kunnen we de grenzen van dit onderzoek verleggen. Beeldvorming op een atomair niveau is op dit moment enkel mogelijk in twee dimensies, maar binnen de Methuselem termijn moet het mogelijk worden om ook driedimensionele beelden te bekomen op atomaire schaal Verder wil NANO zijn grenzen verleggen van de zuiver anorganische wereld naar de bio-wereld en de interactie bestuderen tussen ┐zachte└ biomaterie en ┐harde└nanomaterialen. Dit met de duidelijke bedoeling om de interactie te bestuderen tussen nanomaterialen en het menselijk lichaam. Methusalem consortium NANO - samenstelling De Methusalemfinanciering werd toegekend aan Prof. Gustaaf Van Tendeloo, directeur van de EMAT-onderzoeksgroep aan de Universiteit Antwerpen, in een consortium met de IMO-onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt (Prof. Patrick Wagner). De kennis van beide groepen is complementair. IMO-Hasselt heeft een grote ervaring op het gebied van biomaterialen en staan in voor de aanmaak en de fysische karakterisering van bijvoorbeeld ┐multiferroics└ (nieuwe materialen die van enorm technologisch belang zijn omdat ze elektrische en magnetische eigenschappen combineren) EMAT, internationaal gerenommeerd voor zijn materialenonderzoek met de elektronenmicroscoop, combineert in Antwerpen zijn expertise met die van CMT (Condensed Matter Theory) dat werkt aan de voorspelling van nano-gedrag en Plasmant (Plasma, Laser Ablation & Surface Modelling ANTwerp) dat de groei en depositie van nanostructuren uit een plasma bestudeert.

Periode

01 januari 2015 - 30 september 2023