Project R-8228

Titel

Milieu-koolstofgehalte deeltjesdetectie: een gat in de markt? (Onderzoek)

Abstract

Binnen een samenwerking tussen de UHasselt (BIOMED, CMK) en KU Leuven is een methode ontwikkeld om op een optische en labelvrije wijze (ultra)fijne koolstofdeeltjes te detecteren. Deze koolstofdeeltjes komen in de omgeving terecht ten gevolge van onvolledige verbranding, bv. dieselroet. De ontwikkelde methode om koolstofdeeltjes te meten kan worden uitgevoerd op humane lichaamsbiopten, die zowel weefsels als bloed en urine omvatten. Deze nieuwe benadering laat een individuele bepaling toe van persoonlijke blootstelling aan (ultra)fijne koolstofdeeltjes,hetgeen voorheen niet mogelijk was. De patentaanvraag voor de nieuwe bepalingsmethode is lopend en het "proof of principle" is gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften. Binnen het project zal een marktonderzoek worden uitgevoerd en een prototype van een toestel worden ontwikkeld nodig voor commercialisatie van de vinding. De impact van de (ultra)fijne koolstofdeeltjes op de gezondheid is dermate groot dat verwacht kan worden dat ruime interesse bestaat voor deze nieuwe techniek.

Periode

01 november 2017 - 31 december 2019