Project R-8524

Titel

De educatieve en communicatieve steunpilaren van de geïntegreerde zorg voor voorkamerfibrillatie. (Onderzoek)

Abstract

De prevalentie van voorkamerfibrillatie (VKF) is hoog en zal nog verder stijgen de komende jaren. VKF gaat gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Er is dringend nood aan een meer gestructureerd en efficiënt zorgsysteem voor deze patiënten. Enkel op deze manier kunnen we de zorg voor VKF patiënten optimaliseren en ook de last voor de gemeenschap, het gezondheidssysteem en de economie verlagen. Een mogelijke manier is om de zorg te verlenen aan de hand van een "interdisciplinair, verpleegkundig-gecoördineerd VKF centrum". Ondanks het feit dat er reeds aangetoond is dat deze manier van zorgverlening leidt tot betere resultaten, een betere adherentie voor de internationale richtlijnen en dit op een kosteneffectieve manier, is er nog extra onderzoek nodig hieromtrent. Dit project wil meer inzicht verwerven in de verschillende factoren die bijdragen tot het succes van geïntegreerde zorg en hoe deze zorg zo efficiënt en kostenefficiënt mogelijk kan geïmplementeerd worden. In dit project focussen we op twee belangrijke onderwerpen: 1) een gestroomlijnde communicatie binnen het VKF centrum maar ook tussen het VKF centrum en andere zorgverleners (cardiologen, huisartsen, andere specialisten, ...); 2) gerichte educatie van VKF patiënten om op een kostenefficiënte manier de kennis van deze patiënten te verhogen en de klinische uitkomstparameters te verbeteren.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021