Project R-8100

Titel

Karakterisatie van de diversiteit van de fungi geassocieerd met citrus planten in Cuba en ontwikkeling van accurate moleculaire diagnostische testen voor Phyllosticta citricarpa. (Onderzoek)

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 15/06/2017 het verblijf van dr. Ana Margarita Manzano Léon (Research Institute in Tropical Fruit Crops (IIFT), Cuba) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal dr. Ana Margarita Manzano Léon onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jaco Vangronsveld onderzoeksgroep CMKMB. Het verblijf zal plaatsvinden in 2018.

Periode

15 februari 2018 - 14 mei 2018