Project R-8356

Titel

Low-level licht therapie voor de preventie en behandeling van radiodermitis bij kankerpatiënten. (Onderzoek)

Abstract

In 2013, werden in België 65.487 nieuwe diagnoses van kanker geregistreerd. Ongeveer de helft van deze kankerpatiënten dienen radiotherapie te ondergaan gedurende hun kankerbehandeling. Dit betekent dat ongeveer 32.800 kankerpatiënten ieder jaar bestralingen zullen ondergaan. Patiënten kunnen hierbij nevenwerkingen ondervinden zoals een pijnlijke ontsteking van huid, ook wel bekend als radiodermitis. Ongeveer 90-95% van de patiënten die radiotherapie ondergaan, zullen een bepaalde graad van radiodermitis ontwikkelen. We onderscheiden vier graden van radiodermitis, gaande van rode uitslag, droge huid, vochtige open wonden tot diepe ulcera. De ernst van de huidreacties is afhankelijk van verschillende therapie- en patiëntgerelateerde factoren. Radiodermitis is een storende en pijnlijke huidreactie, hetgeen een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van de patiënt. Wanneer de huidreacties te ernstig worden, is men soms genoodzaakt om het bestralingsregime te veranderen of stop te zetten, hetgeen nefast is voor de kankerbehandeling. Radiodermitis voorkomen en correct behandelen, is een belangrijke taak van de radiotherapie afdeling. Huidige behandelingsmethodes bestaan uit crèmes, olies, gels, en wondverbanden. Er is echter nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor een algemeen aanvaarde behandeling voor radiodermitis. Daarnaast is er ook nog geen therapie die kan gebruikt worden om de huidreacties te voorkomen. Het is daarom van belang om nieuwe therapieën te zoeken om zo de preventie en behandeling van radiodermitis te verbeteren. Low-level licht therapie (LLLT) is een niet-invasieve behandelingsmethode die wordt gebruikt om de wondheling te stimuleren, ontsteking te onderdrukken, en de pijn te verminderen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van rood en/of infrarood licht dat geproduceerd wordt door een laser. LLLT wordt reeds gebruikt in verschillende klinische domeinen gaande van tandheelkunde, fysiotherapie, neurologie, en dermatologie. LLLT is daarnaast ook zeer effectief voor de behandeling van orale mucositis (ontsteking van het mondslijmvlies), een gekende nevenwerking van chemotherapie. Een recente studie van het Jessa Ziekenhuis, het Limburgs Oncologisch Centrum en Universiteit Hasselt toonde aan dat LLLT de verergering van de huidreacties bij borstkanker patiënten die radiotherapie ondergingen, kon voorkomen. Dit was de eerste studie die kon aantonen dat LLLT een efficiënte behandelingsmethode is voor radiodermitis bij borstkanker patiënten. Het doel van het huidige project is nagaan of LLLT ook gebruikt wordt om radiodermitis te voorkomen bij zowel borst- als hoofd-halskanker patiënten om zo het aantal patiënten met (ernstige) radiodermitis te verminderen. Hiermee willen we ook de doelgroep die we kunnen bereiken met deze nieuwe therapie vergrootten. Dit project zal bijdragen in een verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt tijdens de radiotherapie. Daarnaast zal ook het slaagpercentage van de radiotherapie stijgen aangezien er minder interrupties van de bestralingsbehandeling dienen plaats te vinden. In het algemeen zal deze nieuwe therapie ertoe leiden dat de kankerbehandeling van de patiënt beter verdraagbaar zal zijn.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021