Project R-8276

Titel

Bestek TW01 : Onderbouwing en verdere uitwerking van het analysekader bij de opmaak van regelgeving ten einde te kunnen voldoen aan het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten (Onderzoek)

Abstract

Het voorwerp van de opdracht is in de eerste plaats een juridische en rechtseconomische onderbouwing te geven van het beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de openbare lasten evenals een juridische en rechtseconomische analyse uit te voeren van een uitgewerkt voorstel van nadeelcompensatie. In de tweede plaats moet de mogelijke toepassing van het ontworpen systeem van nadeelcompensatie getest worden op vijf gevalstudies binnen het beleidsdomein Omgeving.

Periode

01 september 2017 - 31 mei 2018