Project R-8791

Titel

Europees DG project : 'MEAT.UP.FFIRE' (Onderzoek)

Abstract

De Europese economie is gekenmerkt door een sterke de-verticalisatie van het productieproces en toont ook ernstige structurele problemen in verband met schaarse bescherming van de rechten van werknemers. Zoals benadrukt door de IAO, is het onderwerp van "waardig werk" strategisch met betrekking tot de toeleveringsketens van globale dimensies (IAO, IV Rapport, 2016) en moet het aangepakt worden om de weg vrij te maken voor "crisisherstel en duurzame ontwikkeling". Van de verschillende productiesystemen die door deze complexe fenomenen worden beïnvloed, heeft het project tot doel de vleesindustrie te analyseren, met name de varkensvleesindustrie. Het laat in dit verband serieuze structurele problemen zien die een complexe en uitgebreide analyse vereisen. Het project is gericht op het analyseren van de gehele waardeketen van varkensvlees - en niet alleen de verwerkende sector - in een prospectieve omgang met industriële verhoudingen, economische en sociologische aspecten. De waardeketen is een complex en relevant fenomeen en elke kritieke factor van de verwerkende sector vindt haar oorsprong in andere kritische factoren die van invloed zijn op andere gerelateerde en onderling verbonden sectoren van dezelfde waardeketen. Daarenboven zijn de Europese sociaaleconomische dynamieken niet met elkaar verbonden en moet elke studie met betrekking tot deze thema's een transnationale en vergelijkende aanpak aannemen. Het project heeft tot doel de sociale dialoog te versterken als een hoeksteen van het Sociaal Europa, dat een cruciale rol dient te spelen in het multi-level systeem van het Europese meerlagig bestuur, in overeenstemming met de bepalingen van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (art. 151-156) en de Europese politieke agenda.

Periode

01 februari 2018 - 31 januari 2020