Project R-9371

Titel

Statistieken voor ontwikkeling (Onderwijs)

Abstract

In de overgrote meerderheid van de empirische onderzoeksdisciplines (waaronder veel toepassingsdomeinen met een duidelijke ontwikkelingsrelevantie) vereist degelijk onderzoek een zeer solide statistische methodologie, zowel voor de gegevensverzameling als voor de gegevensanalyse. De algemene doelstelling van het huidige JOINT-project is om het endogene statistiekonderwijs en de onderzoekscapaciteiten in het zuiden te verbeteren en daar bij te dragen tot aanzienlijke vooruitgang op een breed scala van toepassingsdomeinen door middel van een goed gebruik van de statistische methodologie. Voor dit doel is het project in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen van statistische opleidings- en adviesfaciliteiten voor niet-statistische beoefenaars. Ten tweede richt het voor statistici zich enerzijds op het ontwikkelen van cursusmateriaal en het opbouwen van docentencapaciteit voor masterprogramma's in statistiek, en anderzijds op het bijdragen aan mentorprogramma's voor de ontwikkeling van doctoraathouders in statistiek tot volwaardige ontwikkelingen. onafhankelijke onderzoekers en succesvolle supervisors van proefschriften.

Periode

01 januari 2018 - 31 augustus 2022