Project R-8164

Titel

Practice - Een artistieke methodologie voor multisensorieel leren (Onderzoek)

Abstract

Doorgaans wordt fotografie beschouwd als een kader op de wereld dat ons een gevoel van transparantie geeft. Ik wil in mijn onderzoek fotografie net herdefiniëren als een performance en beweging begrijpen via choreografie. Met dit onderzoeksproject wil ik onderzoeken hoe deze bewegingen kunnen functioneren als een basis voor een artistieke praktijk en, meer in het bijzonder, als een doorgeefluik tussen verschillende disciplines. De onderzoekvraag van dit project is dubbel: 'Hoe beweeg ik materialen en hoe bewegen zij mij?'. In dat verband wil het project het spanningsveld onderzoeken tussen stilstand en beweging, twee- en driedimensionaliteit, om op die manier de grenzen tussen verschillende media en disciplines (fotografie, sculptuur en choreografie) uit te dagen en over te steken. Het wil ook nagaan hoe een beeld zich vertaalt naar een lichaam, zelf een lichaam wordt, en wat er gebeurt als het vertrekpunt van ons denken niet zozeer de tweedeling tussen lichaam en geest is, maar veeleer de assemblage van steeds veranderende, steeds in beweging zijnde lichamen. De bedoeling van dit project is via 'spelend leren' instrumenten te ontwikkelen voor een beter begrip van lichaamsgebaseerde kennis. De interdisciplinaire praktijk is hierbij vitaal om mijn doelstellingen te realiseren.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021