Project R-8170

Titel

Bonus extern doctoraat Vincent Stevens (Onderzoek)

Abstract

Indien de UHasselt-bursaal gefinancierd ten laste van het BOF-doctoraatsfonds tijdens de eerste twaalf maanden van zijn/haar mandaat externe financiering verwerft, vloeien de vrijgekomen middelen terug naar het doctoraatsfonds van het BOF, zodat de middelen conform de principes van dit initiatief opnieuw kunnen worden ingezet voor extra mandaten. Er wordt bovendien éénmalig (per bursaal) een bedrag van 10.000 euro toegekend aan de onderzoeksgroep waarin de bursaal actief is. Deze middelen kunnen ingezet worden voor onderzoeksdoeleinden binnen de onderzoeksgroep (personeel, werking en uitrusting). Deze middelen kunnen besteed worden tot vijf jaar na toekenning.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2022