Project R-8543

Titel

Onderzoek naar de socio-economische impact en de kwantificatie van de ecosysteemdiensten in het kader van de Life+ projecten : LIFE+ project Natuurherstel Most-Keiheuvel (LIFE11NAT/BE/001061) en Life+TOGETHER (LIFE12NAT/BE/001098) (Onderzoek)

Abstract

(Beschermde) natuurgebieden zijn voor een groot deel afhankelijk van dalende overheidssteun voor het in stand houden van de natuur en het behouden van de diensten die zij leveren. Bijgevolg is het identificeren van beheersinterventies die maatschappelijk gedragen worden een bijkomende vereiste bij het balanceren van de impact versus de door Europa opgelegde behoudsdoelstellingen. In dit project hanteren we een aanpak die toelaat beleidsrelevante beheersinterventies te identificeren met het oog op een daarop aansluitende economische waarderingsstudie.

Periode

08 november 2017 - 07 juli 2018