Project R-8250

Titel

Schetsatlas: Inzetten van videoregistratie bij het onderwijzen van schets(hand)vaardigheden als didactisch feedbackinstrument met tutorials + voorbereiding uitwerking protocol voor toepassing in onderwijsomgeving UH (Onderwijs)

Abstract

Dit project beoogt het systematisch digitaal registreren door middel van video-opname van de inzoom op handmatige schetsvaardigheden, -handelingen en -processen binnen het opleidingsonderdeel schetsen (architectuurtekenen) van de opleiding (interieur)architectuur, met als finaliteit het direct en uitgesteld pedagogisch actief didactisch ontsluiten (docententutorials via filmpjes + blended learning), gericht operationeel inzetten als didactisch feedback instrument en duurzaam bewaren van het lessenpakket (archief) ervan. De ontsluiting van deze leerprocessen en onderwijscontent dmv video tutorials (enkel handen zichtbaar) met betrekking tot schetsen gebeurt via een website en/of digitaal archief binnen de faculteit Architectuur en Kunst (fase 01). De term atlas verwijst hierbij bewust naar het gestructureerd samenbrengen (van algemeen naar specifiek) van informatie en de gerichte ontsluiting er van (zoekfunctie). Deze eerste fase (timing 2 jaar en onderwerp van deze aanvraag) is een startpunt om vervolgens de aanzet van een generiek werkmodel via videoregistratie van specifieke handmatige en vakeigen skills voor onderwijsoverdrachten bij opleidingen in andere faculteiten (verder fase 02 genoemd in deze aanvraag) uit te bouwen en dit via een multidisciplinaire samenwerking (Architectuur, Biologie, Chemie, VAA netwerk ...) op het gebied van het overbrengen van vakeigen (hand)vaardigheden. Deze kennisverzameling, vanuit een onderwijsperspectief (leerproces + feedback), is daarenboven daarna een aanzet voor verder onderzoek (opzet van een schetslabo naar analogie van een taallabo). Via een aantal zorgvuldig gekozen partners (tevens klankbordgroep in fase 01) uit verschillende faculteiten (mogelijk nog uit te breiden en aan te vullen met andere experts) en de extra constante input en expertise van EDM en AZILPIX (onderzoeksinstituut + spin-off van de UH) kan dit dan structureel verder uitgebouwd worden via een protocol (fase 02 met aanzet in fase 01).

Periode

01 september 2017 - 31 oktober 2019