Project R-8251

Titel

'Network for innovative and inclusive legal teaching': Internationale professionalisering en profilering van het inclusief OGO/PGO onderwijsconcept van de Hasseltse rechtenopleiding. (Onderwijs)

Abstract

De Faculteit Rechten van de UHasselt wil via de oprichting van een internationaal netwerk van rechtenopleidingen die het OGO-PGO onderwijsconcept hanteren, inzetten op: (1) de verdere professionalisering van onderwijzende staf én studenten, en (2) de verdere profilering, in zowel België als het buitenland, op 2 specifieke domeinen, nl. het studentcentrale en het inclusieve aspect van het OGO-PGO onderwijsconcept. Via deze IOP-aanvraag beoogt de Faculteit Rechten startfinanciering te verwerven voor (1) het voeren van verkennende gesprekken op locatie, bij enkele goed geselecteerde partners, en (2) de organisatie van een eerste expertenseminarie van het netwerk.

Periode

01 september 2017 - 31 oktober 2019