Project R-8278

Titel

Technische ondersteuning voor verwerking van wintertellingen van akkervogels op vogelvoederpercelen in Haspengouw.

Abstract

Om een beter inzicht te krijgen in de factoren die het succes van de maatregel 'aanleg vogelvoedselgewas' bepalen, en also doelgericht te kunnen handelen, zullen de jaarlijkse wintertellingen van akkervogels op percelen met vogelvoedselgewassen in Haspengouw verwerkt worden.

Periode

01 september 2017 - 31 december 2017