Project R-8642

Titel

2D perovskiet geïnduceerde zelforganisatie van geconjugeerde chromophoren voor efficiënte en stabiele opto-elektronische toepassingen.

Abstract

Het verbranden van fossiele brandstoffen brengt een aanzienlijke vervuiling van het milieu met zich mee en is helaas een belangrijke oorzaak van het broeikaseffect. Als gevolg hiervan wil men zo snel mogelijk over te gaan op het wereldwijde gebruik van hernieuwbare energie, waaronder zonne-energie een prominente rol kan spelen. Een relatief nieuw type zonnecellen op basis van de hybride organisch-anorganische perovskites (HOIP) technologie belooft hoge efficiënties te combineren met lage kosten. Alle aangetoonde apparaten lijden echter nog altijd aan een slechte stabiliteit die leidt tot een snelle achteruitgang van hun prestaties. Daarom is het doel van mijn onderzoeksproject het verkrijgen van een dieper inzicht in het gedrag van deze materialen en het ontwikkelen van een nieuwe klasse 2D-gelaagde HOIP's met geconjugeerde chromoforenals organische laag in de zoektocht naar nieuwe multidimensionale HOIP's met verbeterde ladingstransporteigenschappen, verhoogd absorptie en verbeterde stabiliteit van de omgeving. Om dit te bereiken, zullen een reeks nieuwe materialen worden voorbereid en geanalyseerd om trends met betrekking tot structuureigenschap te onderscheiden en bij te dragen tot hun fundamenteel begrip. De kennis die is opgedaan met deze studie zal zeker bijdragen aan het gebruik van deze materialen in opkomende stabiele en efficiënte opto-elektronische toepassingen.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2019