Project R-8532

Titel

Voorspelling van de motorfietsensongevalsernst in gemengde verkeersomgeving:Logit-modellen en Bayesiaans netwerk benadering. (Onderzoek)

Abstract

De verkeerssituatie in Vietnam is een gemengde verkeerssamenstelling waarbij de meerderheid van de weggebruikers uit motorrijders bestaat. Met de toename van het aantal geproduceerde motorfietsen en de substantiële stijging van het aantal motorrijders in Vietnam is de verwachting dat de kans op dodelijke verkeersongevallen zal toenemen. Het doel van de voorgestelde studie is om factoren te onderzoeken die bijdragen aan de ernst van ongevallen met motorrijders, waarbij de focus ligt op het wegontwerp en elementen van de infrastructuur. De analyse maakt gebruik van ongevallendata uit Ho Chi Minh, aangezien deze stad het hoogste aantal dodelijke ongevallen kent. Om de standvastigheid van de bevindingen van het onderzoek te waarborgen met betrekking tot de verschillende gebruikte methodologieën zal deze studie gebruik maken van drie verschillende modellen om de ongevalsernst in te schatten (logistische regressie, de standaard order logit model en de partially constraint generalized logit model) en Bayesiaans netwerken (BNs). De resultaten zullen inzichten geven om effective maatregelen te ontwerpen die de ernst van ongevallen met motorrijders kunnen reduceren en de algehele verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Deze studie zal relevante informatie opleveren die gebruikt kan worden door verschillende stakeholders om de verkeersveiligheid te verbeteren en de negative sociale en economische impact van ernstige verkeersongevallen te verminderen.

Periode

01 januari 2018 - 23 januari 2018