Project R-8546

Titel

Fytostabilisatie van mijnsites met inheemse aromatische planten voor de bevordering van regionale micro-economieën. (Onderzoek)

Abstract

Het winnen van mineralen door mijnbouw leidt onvermijdelijk tot verontreiniging van bodems en sedimenten met sporenelementen die accumuleren in de omgeving en daarbij de menselijke gezondheid en het milieu beïnvloeden. De huidige saneringsmethodes zijn duur en hebben vaak negatieve gevolgen voor de structuur en de eigenschappen van bodems. Fytoremediatie daarentegen is een groene alternatieve saneringsoptie om verontreinigingen te stabiliseren of te verwijderen. Dit kan aan een lagere kostprijs en met behoud en zelfs verbetering van de bodem eigenschappen. Als innovatief element zullen wij in deze studie aromatische oliehoudende plantensoorten gebruiken voor fytostabilisatie van metaal verontreinigde bodems. Metalen accumuleren niet in essentiële oliën zodat deze zonder probleem kunnen gebruikt worden voor verdere toepassingen. Voordelen van de commercialisatie van essentiële oliën en hun bioderivaten kunnen het tweeledig probleem helpen oplossen: compensatie voor de socio-economische impact van het stopzetten van mijn activiteiten en bijdragen aan het betalen van de kosten van sanering en natuurherstel. Het doel van dit project is om de noodzakelijke kennis te vergaren die bijdraagt tot het verder ontwikkelen van fytostabilisatie als saneringsalternatief voor mijnsites, gebaseerd op de synergieën tussen aromatische plantensoorten en rhizobacteriën die de plantengroei bevorderen, en dit in de context van de ontwikkeling van regionale microeconomieën. Wij hebben reeds vastgesteld dat de prairie zonnebloem (Helianthus petiolaris) een plantensoort is die het goed doet op verontreinigde bodems. Bovendien heeft deze soort heeft direct biotechnologisch potentieel aangezien de essentiële oliën kunnen gebruikt worden voor het onder controle houden van aantastingen in graan opslagplaatsen. Daarnaast zijn rhizosfeer microorganismen cruciaal voor het verhogen van biomassa productie en tolerantie tegen hoge concentraties aan toxische sporenelementen. De rhizosfeer bacteriën kunnen hiertoe bijdragen via de synthese van fysiologisch actieve componenten, het verbeteren van de nutriënten opname of het beschermen van de gastplant tegen pathogenen. Tot nu toe hebben we reeds 7 veelbelovende bacterie stammen geïsoleerd met plantengroei promoverende eigenschappen. Deze stammen willen we graag verder bestuderen in het kader van dit project. Wij hopen hiermee zowel voor de mijnsite in Argentinië als, breder, andere metaal-verontreinigde sites, fytostabilisatie als wetenschappelijk gefundeerde fytotechnologie verder te onderbouwen en te onderzoeken naar maximale productiviteit en rendabiliteit.

Periode

01 januari 2018 - 31 maart 2021