Project R-8544

Titel

Numerieke analyse en simulatie van stromingen in poreuze media. (Onderzoek)

Abstract

De ondergrond is uiterst belangrijk voor de maatschappij. Deze is de grootste energie- en waterbron, en levert de mogelijkheid voor energie en CO2 opslag voor korte of lange termijnen. Een optimale benutting van de ondergrond vereist inspanningen voor een goed begrip van verschillende processen die daarin plaatsvinden. Het onderzoek in dit project betreft de wiskundige modellering en numerieke simulatie van ondergrondse stromingen gekoppeld met geomechanische processen. De nadruk ligt op het ontwikkelen en de analyse van efficiente en betrouwbare numerieke algoritmen. De model-concepten, methodologie en de simulatieinstrumenten die ontwikkeld worden in dit project, de matrix-kloof connectiviteit, opschaling en numerieke schema's, zijn rechtstreeks toepasbaar bij maatschappelijk relevantie processen: oliewinning, CO2-opslag in geologische reservoirs, of geothermische systemen.

Periode

01 januari 2018 - 17 september 2019